Triển khai dự án “Nhân rộng ứng dụng CNTT trong quản lý nhân, hộ khẩu”

Tin tức 28/12/2016

Sáng 14/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm và triển khai nhân rộng phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu do Công ty Toàn Cầu Xanh thực hiện và triển khai.

 

Tham gia Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố; UBND, Công an 7 quận, huyện; Công an 56 phường, xã của thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Nhằm tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước; cụ thể là việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Công an của Thành phố, đáp ứng yêu cầu thực tế trong việc quản lý nhân, hộ khẩu tại Công an các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Thành phố; năm 2015, UBND Thành phố Đà Nẵng đã giao cho UBND quận Hải Châu chủ trì triển khai xây dựng thí điểm Phần mềm Quản lý nhân, hộ khẩu tích hợp trên Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử Thành phố Đà Nẵng.

 

 

Sau 1 năm xây dựng và hoàn thiện, đến nay, Phần mềm Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đã được chính thức sử dụng phục vụ cho công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tại Công an quận Hải Châu và Công an 13 phường thuộc quận, hỗ trợ công an quận, phường quản lý thông tin về nhân khẩu thường trú, tạm trú, theo dõi các biến động về nhân, hộ khẩu tại địa phương; đồng thời, hỗ trợ trích xuất báo cáo, thống kê theo các quy định của ngành. Nhờ việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu trong phần mềm, các cơ quan, đơn vị có thể giảm thiểu thời gian, công sức tổng hợp dữ liệu thông tin về công dân theo độ tuổi, khu vực, giới tính,…và theo dõi đầy đủ các thông tin của công dân thuộc địa bàn quản lý của mình; giúp cho cơ quan chức năng tham mưu tốt hơn, kịp thời hơn trong việc quản lý; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính theo quan điểm chỉ đạo của Thành phố.

 

Dựa trên những kết quả đạt được tại UBND quận Hải Châu, UBND thành phố đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì nâng cấp và triển khai nhân rộng phần mềm Quản lý nhân, hộ khẩu đến UBND 6 quận, huyện còn lại trong năm 2016 tại Quyết định số: 673/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

 

 

Tại Hội nghị, đại diện Công ty Toàn Cầu Xanh là ông Hà Xuân Thành đã hướng dẫn các thao tác sử dụng hệ thống quản lý nhân, hộ khẩu. Thượng tá Nguyễn Ban, Phó Trưởng Công an quận Hải Châu báo cáo kết quả triển khai thí điểm Phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn quận và những ưu điểm của quá trình tiếp nhận phần mềm này. Những nội dung này đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng cao từ đại biểu dự Hội nghị. Theo đó, qua góp ý chung từ các ý kiến, Hội nghị thống nhất, phần mềm sẽ được nâng cấp, bổ sung để đáp ứng được công tác quản lý nhân, hộ khẩu chung cho toàn Thành phố, kiểm soát lịch sử quá trình thay đổi, cập nhật dữ liệu trên phần mềm (người sửa, lần sửa, thời gian, nội dung sửa…); cho phép người dùng tại từng quận, huyện có thể cấu hình, phân quyền sử dụng các chức năng trên phần mềm và nhiều tính năng ưu Việt khác.

 

Được biết, từ ngày 07 đến ngày 30/11/2016, Công an các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Thành phố chủ động triển khai cập nhật dự liệu trong quá trình sử dụng phần mềm và xử lý công việc hằng ngày.