Phần mềm phát thải Cacbon

Hệ thống cung cấp công cụ cho phép quản lý phát thải cacbon từ các doanh nghiệp ở tỉnh, thành phố. Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn cũng như công tác quản lý nhắm đến mục tiêu xây dựng khung cấu trúc cơ sở dữ liệu trực tuyến về cacbon thấp cho các Khu Công Nghiệp.


Các ưu điểm vượt trội:


Toàn Cầu Xanh tập trung vào những tính năng quan trọng nhất của hệ thống, làm tốt nhất có thể để đáp ứng nhu cầu từ Quý Khách hàng cũng như nâng cao uy tín của Công ty.Những nhận xét tích cực từ khách hàng sẽ là mục tiêu và động lực để Toàn Cầu Xanh nỗ lực hơn nữa trong tương lai