Hệ thống Báo cáo tuỳ biến

Nhận thấy rõ những bất cập hiện tại về việc luân chuyển dữ liệu nội bộ và các đơn vị liên quan; việc cập nhật, thống kê số liệu được lưu giữ bằng giấy hoặc file rời rạc, gây tốn rất nhiều thời gian khi cần báo báo hoặc ra quyết định, Công ty Toàn Cầu Xanh và đội ngũ chuyên gia đã cho ra đời hệ thống báo cáo tùy biến, tên gọi cụ thể của Dự án mà Toàn Cầu Xanh đã thực hiện là Hệ thống báo cáo chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội – MIS


Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn Tỉnh/Thành phố có thể cập nhật các thông tin chỉ tiêu động do đơn vị quản lý cung cấp.


Những thông tin này được tổng hợp để đưa ra các thống kê để phục vụ cho công tác báo cáo các vấn đề liên quan đến KTXH của toàn Tỉnh/Thành phố.


Các giải pháp của hệ thống MIS:

Mô hình:

Hệ thống báo cáo chỉ tiêu KTXH – MIS tạo ra rất nhiều những thuận lợi cho các Sở, Ban, Ngành. Theo tiêu chí đem lại lợi ích cho quý Khách hàng, Toàn Cầu Xanh đã sử dụng những chuyên gia và nhân sự có nhiều kinh nghiệm để thực hiện Dự án.