Giải pháp Chuyển đổi số ngành Kế hoạch Đầu tư

 

Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển Chính phủ số của các cơ quan Trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển Chính quyền số, Đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương.

 

Chuyển đổi số ngành Kế hoạch đầu tư là việc rất cần thiết và cấp bách trong thời hiện nay, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức và cơ quan quản lý trong ngạch Kế hoạch đầu tư

 

Toàn Cầu Xanh đã nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số ngành Kế hoạch đầu tư nhằm hỗ trợ các Lãnh đạo Sở, cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc chuẩn hóa, quản lý thông tin chuyên ngành, quản lý công việc… Bên cạnh đó, CĐS giúp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các Sở, Ban, Ngành trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính của ngành một cách nhanh chóng, hiệu quả.

 

 

 

Hệ thống Quản lý vốn xây dựng cơ bản

Hệ thống quản lý các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố, với đầy đủ chức năng quản lý dự án từ thủ tục thẩm định hồ sơ đến việc lập kế hoạch vốn, bố trí vốn, theo dõi tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân,nợ đọng,…

Hệ thống Quản lý công trình trọng lực, trọng điểm

Hệ thống phục vụ công tác Quản lý danh mục, thông tin, tiến độ thực hiện, tiến độ lựa chọn nhà thầu của các công trình trọng lực, trọng điểm, hỗ trợ cập nhật các vướng mắc, khó khăn của Chủ đầu tư, quản lý dự án, nhà đầu tư và tổng hợp, trích xuất các báo cáo thống kê liên quan đến dự án

Hệ thống Quản lý giám sát các dự án đầu tư

Hệ thống quản lý thông tin các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh/thành phố. Hệ thống quản lý đầy đủ các quy trình từ thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đến giám sát, theo dõi dự án sau khi thực hiện đầu tư

Hệ thống Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Hệ thống thực hiện quản lý thông tin, quản lý rủi ro và giám sát hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương nhằm nắm bắt đúng, kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật, khen thưởng và xử phạt, ngăn chặn các vi phạm

Hệ thống Quản lý công việc, văn bản điều hành

Công cụ hỗ trợ đắc lực cho cơ quan, tổ chức trong việc điều hành công việc cũng như giám sát hiệu quả công việc của từng bộ phận, phòng ban

 

Khách hàng