Cơ sở dữ liệu chuyên ngành

 

 

 

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành các đơn vị

Giá trị mang lại

Tích hợp với nền tảng ứng dụng Chính quyền điện tử

Tích hợp chức năng tìm kiếm

Hệ thống bảo mật cao

Chấp nhận tất cả các định dạng văn bản

Hệ thống tạo ra một CSDL dùng chung được tổng hợp lại từ các đơn vị

Phục vụ công tác

quản lý

Giao diện đơn giản,dễ sử dụng

Có thể đọc các tệp văn bản đồ họa

 

 

Đối tượng được hỗ trợ

Người dân

Doanh nghiệp

Sở, Ban, Ngành