Green Data vinh dự nằm trong 8 sản phẩm xuất sắc của Đà Nẵng tham dự Diễn đàn và triển lãm quốc tế Smart City 2023

Tin tức 11/05/2023

Diễn đàn và triển lãm quốc tế TP thông minh châu Á tại Việt Nam có chủ đề “Phát triển hạ tầng dữ liệu và Phân tích hiện đại cho đô thị thông minh" đã diễn ra từ ngày 13/4/2023 - 15/4/2023, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC (số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM).

Diễn đàn và triển lãm quốc tế TP thông minh châu Á tại Việt Nam do Hội Truyền Thông Số Việt Nam, Công ty TNHH Exporum, Viện Sáng tạo và Chuyển Đổi Số, Hội tự động hóa Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm đóng góp vào xu hướng xây dựng, đồng hành phát triển cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng TP Thông minh trên thế giới với chính quyền và người dân Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng có 8 sản phẩm tham dự Diễn đàn, sản phẩm Green Data gồm Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của Công ty CP Công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh vinh dự là một trong 8 sản phẩm của đoàn Thành phố.

Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số trong năm 2023 là dữ liệu số, việc phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới của chính quyền thành phố Đà Nẵng là một trong những bước đi mới trong tiến trình chuyển đổi số tại địa phương, nhất là trong nỗ lực cung cấp TTHC và dịch vụ công số.

Qua sự kiện Smart City Asia 2023, thành phố Đà Nẵng nói chung và Toàn Cầu Xanh nói riêng mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đến với gian hàng triển lãm của thành phố và Toàn Cầu Xanh tại Smart City Asia 2023 trong xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số; đặc biệt là có hợp tác, chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số và dữ liệu số.