Dữ liệu – nền tảng quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số

Tin tức 30/06/2023

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được xã hội quan tâm và coi trọng, hiện công cuộc chuyển đổi số  đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành.

Dữ liệu là tài nguyên đặc biệt, cần phải lưu trữ, chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách an toàn, bảo mật, khoa học, hiệu quả, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan, tạo nên các giá trị gia tăng, thông qua đó hỗ trợ chuyển đổi phương thức quản trị.

Cùng với kết nối, khai thác dữ liệu là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số. Trong xu thế phát triển nhanh của chuyển đổi số, dữ liệu đang trở thành nguồn lực thông tin quan trọng của đất nước. Việc ưu tiên tập trung phát triển dữ liệu là tạo ra cơ hội mới để định hình lại lợi thế cạnh tranh nhằm phát triển kinh tế xã hội, tăng cường bảo vệ chủ quyền dữ liệu trên không gian mạng, bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhận thấy tầm quan trọng của Dữ liệu trong công cuộc chuyển đổi số, Toàn Cầu Xanh đã xây dựng giải pháp Green Data là nhóm giải pháp dựa trên nền tảng dữ liệu nhằm phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu tập trung, đồng nhất, chuẩn hóa, làm sạch, phân tích và được chia sẻ, khai thác một cách tốt nhất. 

Green Data bao gồm Kho dữ liệu dùng chung để đảm bảo dữ liệu của một địa phương, một đơn vị hay một tổ chức được lưu trữ, chuẩn hóa làm sạch và Cổng dữ liệu mở giúp phân tích, trình diễn giải pháp dữ liệu và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả.

Green Data - Kho dữ liệu dùng chung

Các chức năng chính của Kho dữ liệu dùng chung giúp thu thập, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều định dạng khác nhau (dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc); Lưu trữ dữ liệu, tuỳ theo loại sẽ được lưu trữ vào kho dữ liệu tạm (có cấu trúc) hoặc Data Lake (bán cấu trúc, phi cấu trúc); Xử lý dữ liệu, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, loại bỏ các yếu tố dư thừa, làm giàu thêm dữ liệu, sung các thẻ tag nhằm gắn kết dữ liệu; Cung cấp dữ liệu chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng và dữ liệu lĩnh vực (dữ liệu chủ đề) hỗ trợ trình bày thông tin của tổ chức một cách nhất quán; Khai thác dữ liệu, đưa ra những thống kê báo cáo, phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ tổng hợp thông tin, hỗ trợ ra quyết định.

Green Data - Cổng dữ liệu mở

Chức năng chính của Cổng dữ liệu mở giúp tra cứu thông tin, khai thác sử dụng các dịch vụ chia sẻ qua SMS, Zalo, Web một cách nhanh chóng; Thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giám sát việc chia sẻ dữ liệu; Quản lý dịch vụ dữ liệu: cho phép người dân, doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng các phương tiện, công cụ, kỹ năng để xây dựng và quản lý các dữ liệu; Quản lý giám sát dữ liệu: cho phép người quản trị xây dựng các tập dữ liệu chia sẻ, tổ chức xét duyệt phân loại giám sát dữ liệu tạo lập trên hệ thống.

Giải pháp dữ liệu Green Data của Toàn Cầu Xanh vinh dự đạt được giải thưởng Chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2020, 2021 (Vietnam Digital Awards 2020, 2021) và đạt Top 10 sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số 2022 (Make in Vietnam 2022).

Link: https://greenglobal.vn/san-pham-green-data-dat-top-10-hang-muc-san-pham-so-xuat-sac-cho-chinh-phu-so/