Read This Next

Read This Next giống như ở trong một câu lạc bộ sách, nhưng với kết nối được tất cả các tác giả yêu thích của người dùng.

 

Ứng dụng muốn mang đến cho đọc giả một nơi đơn giản để tìm một cuốn sách tốt, và cung cấp cho tác giả sách các đầu sách có thể tìm hiểu người đọc tìm kiếm sách của mình qua các dữ liệu thống kê. Ứng dụng tự học các dữ liệu tìm sách của người dùng để gợi ý những đầu sách mà người dùng có thể mong muốn tìm kiếm để đọc

 

Read This Next được Kickstarter tài trợ vào tháng 6/2014 và ra mắt ứng dụng vào tháng 12.

 

 

Nổi bật :

  • iOS
  • Android
  • Google Analytics
  • Read This Next là một ứng dụng mà những người yêu thích đọc sách có thể tìm kiếm sách hoặc được ứng dụng đề xuất các cuốn sách có thể thích hợp thông qua lịch sử đọc sách của người dùng.

Quốc gia :

Mỹ
Xem tiếp dự án:
Mei Reve