Moving House

Moving House là một ứng dụng giúp giải quyết những vấn đề rắc rối trong việc chuyển nhà tại Nhật Bản. Ứng dụng liệt kê danh sách theo dạng câu hỏi để hỗ trợ người dùng xác định được các công việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Ứng dụng còn ước lượng được các khoản phí người dùng sẽ tốn trong việc di chuyển.

 

Nếu bạn nhìn vào ứng dụng này, bạn có thể thưởng thức phong cách thiết kế theo truyện tranh “Manga” của khách hàng chúng tôi. Một nét đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

 

Ứng dụng đi kèm các tính năng lên danh sách để kiểm tra nếu người dùng hay quên, đồng thời có thể đặt thời hạn và hiển thị cảnh báo.

 

 

Nổi bật :

  • Optimized for both iPhone & Ipad.
  • Integrated with CMS
  • API Server
  • Affiliate Marketing

Quốc gia :

Nhật Bản
Xem tiếp dự án:
Space Race