Escope

Escope là một nền tảng giao dịch tiền. Mục tiêu của Escope là cung cấp cho người dùng khả năng chuyển tiền và sử dụng thẻ ghi nợ trên POS và máy ATM, được hỗ trợ bởi nhiều địa chỉ Bitcoin và tài khoản ngân hàng.

Nổi bật :

  • iP
  • UI/UX
  • API Restful server

Quốc gia :

Mỹ
Xem tiếp dự án:
Lyad