Toàn Cầu Xanh thiết kế website Đại học kinh tế Đà Nẵng

  • 29/03/2015

Sau một thời gian thiết kế và xây dựng theo yêu cầu, cuối tháng 3, Toàn Cầu Xanh sẽ chính thức bàn giao website cho Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Đây là dự án quan trọng nằm trong lộ trình phát triển lớn mạnh của Đại học Kinh tế, là cầu nối chính thức giữa nhà trường và học viên.

Nằm tại trung tâm của Miền trung và Thành phố Đà nẵng, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, tiền thân từ Khoa Kinh tế của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1975), Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1984) – là một trong 5 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng ra đời theo Nghị định 32/CP ngày 04-04-1994 của Chính phủ.

dhkt

Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng được công nhận như là một trong những trung tâm đào tạo về khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu của Viêt nam. Trong thập kỷ thứ tư từ ngày thành lập, Nhà trường phấn đấu thành nơi tốt nhất về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên về khoa học kinh tế và quản lý ở tầm vóc thời đại. Với đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu ở tầm quốc gia và nhân viên chuyên nghiệp đang làm việc cùng nhau, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵngtạo ra môi trường giáo dục chất lượng cao để đào tạo các thế hệ sinh viên tài năng cho đất nước.

Sau khi tư vấn thiết kế theo từng chức năng phục vụ quá trình đào tạo của Nhà trường và học tập của sinh viên, wesbite hiện nay đã đi đến những bước cuối cùng hoàn thiện. Theo kế hoạch sẽ bàn giao và bắt đầu khởi động vào cuối tháng ba _ ngày giải phóng Thành phố Đà Nẵng.