Youlook

Là mạng xã hội tập hợp tri thức nhân loại, YouLook mang đến cho cộng đồng internet thế giới một từ điển bách khoa toàn thư trực tuyến mở miễn phí, nơi bạn có thể tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến tri thức và sự trải nghiệm

Chức năng nổi bật:

  • Hỗ trợ các tương tác mạng xã hội
  • Tùy chỉnh giao diện
  • Chia sẻ video