Viện Quy Hoạch

Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng có trụ sở đặt tại số 163-165 Trần Phú, Đà Nẵng. Viện có chức năng và nhiệm vụ là khảo sát, quy hoạch, lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế cho các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

 

Danh sách các hạng mục thực hiện:

 • Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu gồm
  – Name card
  – Sổ tay
  – Giấy văn phòng
  – Bìa đựng đĩa
  – Cover tài liệu