Swivel

Là ứng dụng mà các salon/nhà tạo mẫu dùng để phục vụ các nhu cầu chăm sóc tóc của phụ nữ. Mục tiêu của ứng dụng rất đơn giản: Giúp phụ nữ dễ dàng tìm kiếm các nhà tạo mẫu tài năng và thẩm mỹ mà họ có thể tin tưởng, đặt các cuộc hẹn chỉ với một vài cú nhấp chuột dễ dàng!

Appstore Link: https://itunes.apple.com/vn/app/swivel-beauty/id1114706145?mt=8