Stuff N Style

Ứng dụng cho phép người dùng sắp xếp và thay đổi kích cỡ quần áo trên nền tảng miễn phí. Chia sẻ phụ kiện và quần áo với bạn bè qua e-mail, iMessage, Facebook hoặc Twitter. Hashtag và tìm kiếm tủ quần áo của bạn cho các từ khóa như #fabric, #season, vv …

Appstore Link: https://itunes.apple.com/us/app/stuff-n-style-virtual-closet/id858339761?mt=8