Space Race

SpaceRace là một công cụ để tìm các không gian lưu trữ có sẵn, chỗ đậu xe, không gian văn phòng và các không gian tạm thời trong khu vực của bạn, thậm chí trong tòa nhà của bạn. Nếu bạn có một phòng trống, bạn có thể liệt kê không gian của bạn và kiếm tiền trên ứng dụng này.

Link: http://www.spacerace.co/