Phần mềm Kiosk thông tin UBND Quận Thanh Khê

Đây là phần mềm hỗ trợ người dân có thể tra cứu các thông tin liên quan đến UBND Quận Thanh Khê như lịch làm việc, hồ sơ, biểu mẫu, các thủ tục hành chính, đánh giá công chức và góp ý, phản ánh.