Nafarma

Ra đời vào cuối năm 2005 – Công ty TNHH DP Nhất Anh (NAFARMA Co., Ltd) là một công ty dược phẩm non trẻ của Việt Nam, nhưng đã từng bước tạo dựng được uy tín và trở thành thương hiệu quen thuộc trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Website Nafarma được thiết kế theo phong cách đơn giản, thân thiện, cung cấp các thông tin về các sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế. Ngoài ra, còn có chuyên mục tư vấn sức khỏe, tin tức hữu ích về sức khỏe cũng như là nơi liên hệ, xem thông tin tuyển dụng của công ty.

Link: http://nafarma.com/