MeiReve

App MeiReve có thể tìm kiếm các nhà hàng, các trang web, và các cửa hàng ở New York từ các chuyên gia, người dân địa phương, nhãn hiệu, và lễ tân khách sạn của bạn. Truy cập chi tiết bản đồ thành phố và vị trí của bạn mà không cần wifi, vì vậy bạn có thể di chuyển xung quanh thành phố mà không giống như một khách du lịch hoặc phát sinh thêm bất kỳ khoản phí internet nào.

Appstore Link: https://itunes.apple.com/vn/app/mei-reve/id1189510579?mt=8