Images Luxury Nail Lounge

Là một ứng dụng đặt phòng và hệ thống thanh toán, bao gồm các ứng dụng di động (iOS, Android), trang web and POS cho cửa hàng Nail tại Mỹ. Hệ thống này cho phép khách hàng để đặt một cuộc hẹn thông qua ứng dụng di động, trang web và thanh toán sau khi được phục vụ tại salon.