I.P.A.C

Công ty CP Tư vấn Kiến trúc Quy hoạch và Xây dựng Quy hoạch Quốc té I.P.A.C có văn phòng đặt tại số 17 Phan Bội Châu, TP. Huế. Các dịch vụ chính của Công ty gồm: Xây dựng nhà dân dụng, xây dựng công trình kỹ thuật, chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra – phân tích kỹ thuật và các dịch vụ liên quan khác.

Hạng mục thực hiện:

  • Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu gồm:
    – Thiết kế logo
    – Thiết kế giấy văn phòng
    – Thiết kế bao thư
    – Thiết kế name card