Huấn Thành

Huấn Thành là dự án phát triển website cho gara oto Huấn Thành. Trang web nhằm mục đích giới thiệu các dịch vụ nổi bật của Huấn Thành, chi tiết của các cơ sở của Huấn Thành Group. Thiết trang web hướng tới việc truyền tải các điểm nổi bật của Huấn Thành tới người dùng bằng việc kết hợp hình ảnh và video. Sử dụng WordPress giúp quản trị website có thể quản lý nội dung một cách dễ dàng.

Link: http://huanthanh.com.vn/