HimalayanBowl

Himalayan Bowls là dự án đầu tiên Toàn Cầu Xanh làm việc trực tiếp với khách hàng tại Mỹ và mở ra một thị trường nước ngoài tiềm năng. Là một website thương mại điện tử, việc thanh toán đều được thực hiện trực tuyến thông qua các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Mỹ như Pay Pal,Authorzied.net….