Hệ thống Ứng dụng CNTT trong QLĐH của UBND Quận Thanh Khê

Hệ thống quản lý Chỉ đạo điều hành hỗ trợ cho các cán bộ,lãnh đạo, Chuyên viên văn phòng có thể quản lý được các công việc đã giao cho các đơn vị một cách nhanh chóng và thuận tiện.