Hệ thống Quản lý rủi ro Doanh nghiệp

Là hệ thống cho phép tra cứu thông tin của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và đầy đủ. Giúp các Sở Ban Ngành phối hợp giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Hệ thống có liên kết với các ngân hàng và cơ sở khắc dấu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong việc đăng ký kinh doanh.