Hệ thống Hỗ trợ người dân du khách

Hệ thống hỗ trợ người dân, du khách thuộc dự án xây dựng Chính phủ điện tử Đà Nẵng. Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ phục vụ người dân và khách du lịch đến với Đà Nẵng. Đặc biệt hệ thống được tích hợp trên nền GIS nhằm phục vụ quản lý, tra cứu thông tin trên nền bản đồ. Ngoài ra thông qua hệ thống người dân và khách du lịch có thể tương tác, cho ý kiến đánh giá, cảm nhận về sản phẩm, dịch vụ tại Đà Nẵng, đưa ý kiến phản ánh về các vấn đề an sinh xã hội.

Link: http://yourdanang.vn/