Hệ thống Góp ý Đà Nẵng

Hệ thống Góp ý được chính quyền thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào sử dụng đầu năm 2016 để sẵn sàng nhận góp ý, phản ánh của người dân. Theo đó, ứng dụng góp ý sẽ giúp tổ chức, công dân gửi ý kiến, góp ý, phản ánh các vấn đề liên quan đến môi trường, giao thông đô thị, an toàn xã hội… và theo dõi, biết được kết quả xử lý của các cơ quan nhà nước liên quan.

Link: http://gopy.danang.gov.vn/