Fast Tutor

Fast Tutor là một ứng dụng xã hội tiện ích, giúp học sinh và giảng viên có thể tham gia trao đổi, thảo luận, cùng giải quyết các vấn đề nhanh chóng và phù hợp.

Chức năng nổi bật:

  • Hỗ trợ thanh toán trực tuyến
  • Tích hợp mạng xã hội
  • Đặt câu hỏi và trả lời
  • Công cụ thông báo