DOT

DOT là một ứng dụng tiện ích phát các Video dựa trên truyền hình và phát trực tiếp thông qua các mạng xã hội. DOT có khả năng định vị địa lý, đa dạng kênh, hỗ trợ tải video và ghi âm.

Chức năng nổi bật:

  • Định vị bản đồ
  • Phát thanh truyền hình
  • Tích hợp mạng xã hội