Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

Cổng TTĐT Đà Nẵng là nơi tổng hợp thông tin về thành phố Đà Nẵng. Đưa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố đến với công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tạo cầu nối để công dân, tổ chức tiếp xúc với chính quyền Thành phố một cách nhanh chóng, thuận tiện. Hệ thống tích hợp nhiều công cụ quản trị mạnh mẽ, có độ linh hoạt cao trong việc tùy chỉnh nội dung trên cổng.

Link: http://danang.gov.vn/