Bookstoop

Website Book Stoop hoạt động tại Mỹ, được xây dựng giúp các sinh viên trường Đại học, Cao Đẳng có thể mua bán sách giáo khoa, sách hướng dẫn, bài giảng hoặc các tài liệu sách liên quan trong quá trình học tập. Hệ thống được hoạt động như một mạng lưới chuyên nghiệp và đáng tin cậy, người dùng có thể tìm kiếm tài liệu và giao dịch trực tuyến.

Link: http://www.bookstoop.com/