Ateam

Ateam phục vụ cho lĩnh vực đấu giá bất động sản tại Mỹ, những người có nhu cầu bán nhà và mua nhà có thể tương tác trên hệ thống. Khi tham gia, người dùng phải tuân thủ các bước đăng ký xác nhận chặt chẽ của hệ thống để đấu giá, mua và bán.

Ateam hỗ trợ người dùng xem thông tin nhà chi tiết, chủ sở hữu nhà , danh sách người đấu giá, người chiến thắng… Quản trị của hệ thống sẽ kiểm soát và quản lý user để đảm bảo mọi thông tin được minh bạch và chính xác.