Phần mềm Phát thải cacbon TP Đà Nẵng

– Cung cấp công cụ cho phép TTKT Môi trường quản lýphát thải cacbon từ các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng, quản lý báo cáo chỉ số cố định và chỉ số biến động.
– Cung cấp công cụ cho phép TTKT Môi trường xây dựng báo cáo thống kê phát thải cacbon.
– Hỗ trợ cho các Sở, Ngành tra cứu thông tin, báo cáo khai thác thông tin số liệu đã có trên hệ thống.

Link: http://kcncacbonthap.com.vn/