ĐH Tài chính – Kế toán

  • 06/07/2015

Website trường Đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi là trang tin chính thức, cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục của nhà trường đến với người dùng.
Điểm nổi bật của website:
– Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cấu trúc rõ ràng, sắp xếp hợp lý.
– Liên kết với sites như: tra cứu văn bằng, cổng thông tin sinh viên, tra cứu thư viện giúp sinh viên cập nhật được thông tin nhanh chóng.
– Cơ chế phân quyền linh hoạt giúp quản trị web một cách dễ dàng.
– Tùy biến giao diện và tích hợp hoặc thêm mới chức năng một cách dễ dàng khi có nhu cầu.

Hiện nay, trường Đại học Tài chính – Kế toán đã và đang trở thành một trường đại học chuyên ngành theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực miền Trung – Tây nguyên; trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính của khu vực và cả nước.