Tuyển dụng lập trình viên iOS/ Android

  • 27/07/2015

Bạn là: Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm thực tế, đầy nhiệt huyết và yêu thích Mobile nhưng chưa có định hướng rõ ràng. Những Senior đầy kinh nghiệm nhưng muốn tìm một môi trường mới có thể thử thách bản thân và tự do sáng tạo….


Tuyển dụng Lập trình viên Ruby on Rails và PHP

  • 29/06/2015

Toàn Cầu Xanh tuyển dụng: 1. Lập trình viên Ruby on Rails Có kiến thức tốt về các Ruby framework, Ruby On Rails Có kiến thức cơ bản về Test Driven Development và Pair programming Sử dụng thành thạo HTML, CSS Có kiến thức tốt về OOP và mô hình…


Tuyển dụng thực tập Lập trình viên Front-end

  • 29/06/2015

Bạn là: Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc liên quan. Có kiến thức về HTML/CSS và Javascript Yêu thích lập trình, công nghệ mới, sẵn sàng học hỏi. Thích tìm hiểu các kiến thức liên quan đến…