Tuyển Dụng Test Lead và Tester (có nhận học việc)

 • 30/01/2018

Test Lead Mô tả công việc: Phân tích yêu cầu, xác định phạm vi Lập kế hoạch kiểm thử, điều phối công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án, tham gia đào tạo Tester. Xây dựng quy trình Test. Quản lý điều hành nhóm Test….


Lập Trình Viên Java

 • 10/01/2018

Mô tả công việc: Tham gia lập trình các hệ thống quản lý thông tin sử dụng ngôn ngữ Java nền tảng J2EE. Làm việc, phối hợp công việc với thành viên khác trong nhóm. Yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm: Có kinh nghiệm lập trình web với ngôn ngữ…


Tuyển Dụng Chuyên Viên Phân Tích Dự Án

 • 19/12/2017

Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức Học việc Mô tả công việc: Trao đổi, tư vấn khách hàng về các dự án; Khảo sát, phân tích yêu cầu, vẽ mô hình, viết đề xuất giải pháp cho dự án; Viết, chuẩn bị các tài liệu đặc tả yêu…


Lập Trình Viên .Net

 • 19/12/2017

Mô tả công việc: Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng trên nền công nghệ .NET. Phân tích và thiết kế các dự án phần mềm. Làm việc độc lập và phối hợp công việc với các thành viên khác trong nhóm. Yêu cầu về kỹ năng, kinh…


Lập Trình Viên GIS

 • 19/12/2017

Mô tả công việc: Khảo sát, phân tích các bài toán nghiệp vụ khách hàng Phân tích, thiết kế, lập trình các phần mềm về GIS trên nền Microstation, ArcGis, OpenGis, PostGis cho Địa chính, Đất đai, Giao thông,… Yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm: Kinh nghiệm trên 02…


Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

 • 14/12/2017

Hình thức làm việc Nhân viên chính thức Học việc Mô tả công việc: Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc tại Công ty. Xử lý các công văn đến, công văn đi, chuyển thư, tài liệu cho các bộ phận liên quan. Lập báo cáo công…


Quản lý dự án

 • 06/09/2017

Mô tả công việc: Lập kế hoạch dự án, phân tích các yêu cầu, phân bổ nguồn lực, tổ chức việc thực hiện và triển khai các dự án. Chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích, thiết kế sản phẩm, xây dựng các tài liệu thiết kế và các…


Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử

 • 29/08/2017

Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức Học việc Mô tả công việc: Tiếp nhận, phân tích yêu cầu, viết Test Case. Đọc hiểu các tài liệu nghiệp vụ và tài liệu thiết kế. Viết các test script sử dụng trong kiểm thử tự động. Thực hiện kiểm thử…


Lập Trình Viên Java

 • 09/08/2017

Mô tả công việc: Tham gia lập trình các hệ thống quản lý thông tin sử dụng ngôn ngữ Java nền tảng J2EE. Làm việc, phối hợp công việc với thành viên khác trong nhóm. Yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm: Có kinh nghiệm lập trình web với ngôn…


Tuyển Dụng Học Việc Lập Trình Viên .Net

 • 01/08/2017

Bạn là: Đam mê Lập trình và CNTT. Sinh viên năm ba trở lên hoặc đã tốt nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc liên quan. Có kiến thức và nền tảng lập trình Hướng đối tượng (OOP). Có khả năng tự nghiên cứu và…


Tuyển Dụng Học Việc Lập Trình Viên Java

 • 15/06/2017

Bạn là: Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc liên quan. Có nền tảng và khả năng lập trình Java/J2EE, Java/J2SE Có khả năng tự nghiên cứu và cập nhật công nghệ Bạn muốn: Phát triển, triển khai…


Tuyển Dụng Vị Trí Test Lead

 • 15/06/2017

Số lượng: 1-2 Mức lương: 15,000,000đ – 20,000,0000đ (tùy năng lực) Mô tả công việc: Đề xuất các phương án, xây dựng chiến lược để đảm bảo chất lượng đầu ra của website, ứng dụng Làm việc với PM, BA để lên kế hoạch và chiến lược đảm bảo chất…


Tuyển dụng Lập trình viên .Net

 • 30/03/2017

Mô tả công việc: Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng trên nền công nghệ .NET. Phân tích và thiết kế các dự án phần mềm. Làm việc độc lập và phối hợp công việc với các thành viên khác trong nhóm. Báo cáo kết quả công việc…


Tuyển Dụng Các Vị Trí Hành Chính – Văn Phòng

 • 28/03/2017

Nhân viên Hành Chính Mô tả công việc: Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc tại Công ty. Xử lý các công văn đến, công văn đi, chuyển thư, tài liệu cho các bộ phận liên quan. Lập báo cáo công việc chung, sắp xếp lịch làm…


Tuyển dụng lập trình viên Front-end (Senior/Junior/Fresher)

 • 22/02/2017

Mô tả công việc: Phân tích và phát triển ứng dụng website Lập kế hoạch, phối hợp công việc với các thành viên khác trong nhóm. Yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm: Junior/Senior Có kinh nghiệm làm việc với HTML/CSS và HTML5/CSS3, JavaScript và jQuery. Có khả năng làm…


Tuyển dụng Quản lý dự án

 • 22/12/2016

Mô tả công việc: Lập kế hoạch dự án, phân tích các yêu cầu, phân bổ nguồn lực, tổ chức việc thực hiện và triển khai các dự án. Chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích, thiết kế sản phẩm, xây dựng các tài liệu thiết kế và các…


Tuyển dụng Lập trình viên Java

 • 30/11/2016

Mô tả công việc: Tham gia lập trình các hệ thống quản lý thông tin sử dụng ngôn ngữ Java nền tảng J2EE. Làm việc, phối hợp công việc với thành viên khác trong nhóm. Yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm: Có kinh nghiệm lập trình web với ngôn ngữ…


Green Global is recruiting various positions

 • 05/09/2016

1. ANDROID DEVELOPER Responsibilities: Building and developing E-commerce applications and social network for devices powered by Android operating system. Planning and combining with other members of team. Required Skills: At least 01 year experience in developing social network applications for Android. Strong understanding of Java core. Solid knowledge of OOP Experienced…