Hệ thống ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của UBND Huyện Hoà Vang

  • 15/12/2017

Hệ thống bao gồm Website UBND Huyện Hòa Vang , Phần mềm Chỉ đạo điều hành , Phần mềm tương tác cử tri,nhân dân với đại biểu.Hệ thống thể hiện được các thông tin liên quan,văn bản, các hoạt động của Huyện Hòa Vang giúp nhân dân tiếp cận với…