Hệ thống CSDL Thanh tra

 • 20/12/2017

Hệ thống CSDL Thanh tra giúp tập trung toàn bộ dữ liệu liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng, đáp ứng kịp thời, chính xác và bảo mật các yêu cầu thông…


Hệ thống Báo cáo Kinh tế Xã hội

 • 20/12/2017

Hệ thống báo cáo Kinh tế Xã hội do Toàn Cầu Xanh thực hiện là một hạng mục lớn trong dự án phát triển CNTT-TT Việt Nam có quy mô cấp quốc gia. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ tất cả các Sở trên địa bàn…


Quản lý Dự án đầu tư

 • 20/12/2017

Dự án xây dựng các ứng dụng cổng thông tin đặc trưng cấp Sở, là kênh thông tin để khai thác các mặt mạnh về kinh tế, xã hội, thiên nhiên, môi trường và các nguồn lực của Đà Nẵng. Qua đó, tập hợp, giới thiệu đầy đủ các hoạt…


Quản lý Xây dựng cơ bản

 • 20/12/2017

Hệ thống quản lý với mục tiêu hỗ trợ cho công tác xử lý hồ sơ, quản lý kế hoạch bố trí vốn cho các công trình, cung cấp báo cáo, thống kê để đánh giá tính hiệu quả đầu tư của các công trình xây dựng cơ bản do…


Hệ thống Góp ý Đà Nẵng

 • 20/12/2017

Hệ thống Góp ý được chính quyền thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào sử dụng đầu năm 2016 để sẵn sàng nhận góp ý, phản ánh của người dân. Theo đó, ứng dụng góp ý sẽ giúp tổ chức, công dân gửi ý kiến, góp ý, phản ánh…


Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

 • 20/12/2017

Cổng TTĐT Đà Nẵng là nơi tổng hợp thông tin về thành phố Đà Nẵng. Đưa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố đến với công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tạo cầu nối để công dân, tổ chức tiếp xúc với chính…


Cổng thông tin điện tử Tỉnh Gia Lai

 • 20/12/2017

Cổng TTĐT Tỉnh Gia Lai được xây dựng mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các kế hoạch của tỉnh và các văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách công bằng…


Hệ thống Hỗ trợ người dân du khách

 • 20/12/2017

Hệ thống hỗ trợ người dân, du khách thuộc dự án xây dựng Chính phủ điện tử Đà Nẵng. Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ phục vụ người dân và khách du lịch đến với Đà Nẵng. Đặc biệt hệ…


Hệ thống Ứng dụng CNTT trong QLĐH của UBND Quận Thanh Khê

 • 15/12/2017

Hệ thống quản lý Chỉ đạo điều hành hỗ trợ cho các cán bộ,lãnh đạo, Chuyên viên văn phòng có thể quản lý được các công việc đã giao cho các đơn vị một cách nhanh chóng và thuận tiện.


Trang Thông tin điện tử Thành Ủy Đà Nẵng

 • 15/12/2017

-Hệ thống quản lý biên tập và xuất bản nội dung -Hệ thống quản lý nhuận bút -Hệ thống phân quyền và thiết lập quy trình làm việc, kiểm duyệt nội dung -Hệ thống quản lý tài nguyên thông minh -Hệ thống báo cáo, thống kê thông tin Link: http://dangbodanang.vn/


Phần mềm Phát thải cacbon TP Đà Nẵng

 • 15/12/2017

– Cung cấp công cụ cho phép TTKT Môi trường quản lýphát thải cacbon từ các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng, quản lý báo cáo chỉ số cố định và chỉ số biến động. – Cung cấp công cụ cho phép TTKT Môi trường xây dựng báo cáo…


Hệ thống Quản lý rủi ro Doanh nghiệp

 • 15/12/2017

Là hệ thống cho phép tra cứu thông tin của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và đầy đủ. Giúp các Sở Ban Ngành phối hợp giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Hệ thống có liên kết với các ngân hàng và cơ sở khắc…


Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng

 • 15/12/2017

Website Sở Tài nguyên và Môi trường được nâng cấp dựa trên website lõi chuyên ngành dựa trên nền tảng EgovFrame được xây dựng từ gói thầu DNG6+7 nhằm mục đích: − Dễ dàng tích hợp và đồng bộ dữ liệu với các ứng dụng khác cùng xây dựng trên…


Hệ thống quản lý Nhân – Hộ khẩu

 • 15/12/2017

Hệ thống quản lý Nhân – Hộ khẩu đáp ứng được nhu cầu thu thập, quản lý, trao đổi và chia sẻ thông tin dùng chung liên quan đến người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ cải…


Hệ thống phần mềm Quản lý người nghiện

 • 15/12/2017

Phần mềm giúp khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác trao đổi, cập nhật thông tin về người nghiện hoặc người mới phát hiện sử dụng ma túy giữa các cấp các ngành, tổ chức, đoàn thể. Công tác này được thực hiện thường xuyên, đầy đủ…


Hệ thống quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng

 • 15/12/2017

Là hệ thống liên kết dữ liệu các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong thành phố Đà Nẵng. Website cung cấp đầy đủ các thông tin thanh kiểm tra, chứng nhận VSATTP cho người dân, cộng đồng. Phần mềm hỗ trợ các bộ ban nghành có thể chia sẻ…


Phần mềm Kiosk thông tin UBND Quận Thanh Khê

 • 15/12/2017

Đây là phần mềm hỗ trợ người dân có thể tra cứu các thông tin liên quan đến UBND Quận Thanh Khê như lịch làm việc, hồ sơ, biểu mẫu, các thủ tục hành chính, đánh giá công chức và góp ý, phản ánh.


Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Người Dân Và Du Khách

 • 15/12/2017

Hệ thống hỗ trợ người dân, du khách thuộc dự án xây dựng Chính phủ điện tử Đà Nẵng. Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ phục vụ người dân và khách du lịch đến với Đà Nẵng. Đặc biệt hệ…